حضور محمدرضا صباغیان در خانه موزه شهید مدرس

در آستانه هشتاد و دومین سالگرد شهادت مدرس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم ابرکوه، بافق، مهاباد، خاتم و مهریز در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از خانه موزه شهید مدرس و مستندات تاریخی پیرامون زندگی این شهید والا مقام،  دفتر یادبود این موزه را امضاء کردند.

در قسمتی از یادداشت صباغیان آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه هشتاد و دومین سالگرد شهادت آیت الله مدرس توفیق حاصل شد به خانه مسکونی ایشان حضور یابم. نام مدرس در تاریخ معیار سنجش وکلا و نمایندگان مردم است، مردی که هم تدین و ایمان نمایندگی را داشت و هم جرأت و شهامت در دفاع از حقوق مردم و هم سادگی و دوری از تجملات و تشریفات که آفت وکلاست را زینت خود کرده بود.

وی در کنار این صفات برجسته سیاستمداری بود که هرگز سیاسیون نتوانستند او را تحت تأثیر نگاه خودشان قرار دهند.

بنابراین راهی جز شهادت و تبعید را در پیش روی خود ندیدند، امری که هم او را بلند مرتبه ساخت و هم تأثیرات بزرگی بر آیندگان گذاشت تا جایی که امام خمینی که هرگز تعریف و تمجدید کسی بی دلیل نمی کرد، بارها از این مرد بزرگ به نیکی یاد کرد.

او مردی بود که با حضورش مجلس پویا و زنده می شد.

محمدرضا صباغیان بافقی

نماینده حوزه شهرستان های

مهریز، ابرکوه، بافق، مهاباد و خاتم

۲۲ آبان ۱۳۹۸