حضور حمیدرضا پگاه در خانه موزه شهید مدرس

همزمان با جشن اعیاد دهه امامت و ولایت در خانه موزه شهید مدرس، حمیدرضا پگاه، هنرمند محبوب کشور در خانه موزه شهید مدرس حضور یافت